3.2.1 Badania na rynek

3.2.1 Badania na rynek

13 marca rozpocznie się nabór wniosków do krajowego konkursu 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i potrwa do 26 kwietnia.

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów inwestycyjnych, polegających na wdrożeniu wyników prac B+R, których efektem będzie wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

W ramach Poddziałania, konkurs będzie realizowany w 2 typach:

– ogólnym,

– przeznaczonym wyłącznie dla sektora elektromobilności.

 

Realizacja niniejszego Poddziałania ma na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez realizację i wdrożenie na rynek projektów badawczych.

 

Maksymalny poziom dofinansowanie w projekcie:

– Część badawcza – 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy;

– Część doradcza – maksymalnie 50%,

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł. Cała pula konkursu wynosi ok. 4,4 mld złotych.

 

Zapraszamy do współpracy!