Adam Sąsiadek

Adam Sąsiadek

sasiadek

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie finansów i zarządzania. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Universität Zürich w Szwajcarii. Ukończył także studia Master of Business Administration (z Durham University i Erasmus University of Rotterdam).

Pełnił funkcje kierownicze m.in. w Banku Przemysłowo-Handlowym, Grupie Holdingowej KGHM Polska Miedź, Próchniku, Hochtief Polska, Thomas Cook PLC Group, Krakowskim Parku Technologicznym, Alpine Construction Polska, przede wszystkim w sferze zarządzania finansami i controllingu. Nadzorował również obszary HR, administracji i IT. Uczestniczył w wielu projektach inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych i wdrożeniowych.

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie finansów, organizacji i zarządzania, szczególnie w zakresie tworzenia i ewaluacji biznes planów, oceny projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji i  optymalizacji struktur organizacyjnych.