pm.admin

Author Archives: pm.admin

Wybór wykonawcy

Posted on by pm.admin

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru  wykonawcy usługi doradztwa induwidualnego w ramach projektu „Aktywator przedsiębiorczości” .Zawiadamiamy, że na Wykonawcę wybrano działalność gospodarczą Renata Muszyńska

50% dofinansowania na eksport – nabór od 30 marca

Posted on by pm.admin

Jeżeli Twoja firma szuka nowych możliwości na światowych rynkach, ma plany eksportowe, chce zaistnieć na targach międzynarodowych, to ma szansę na aż 50% dofinansowania. Już 30 marca rusza nabór wniosków – skontaktuj się z nami! Dotację mają szansę uzyskać przedsięwzięcia z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególności  w celu umiędzynarodowienia ich […]

Ochrona i opieka nad zabytkami – konkurs 6.1.1

Posted on by pm.admin

Zapraszamy do współpracy jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, parki narodowe i uczelnie. Nabór do konkursu rozpoczyna się 31 marca. Dotacją mogą być objęte : Prace konserwatorskie, restauratorskie, zabezpieczające przed zniszczeniem oraz roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych – wpisanych do rejestru zabytków woj. małopolskiego Prace związane z pielęgnacją, konserwacją […]