bon na innowacje

OPIS PROJEKTU

 

Cele projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy PM Doradztwo Gospodarcze dzięki realizacji usługi badawczo-rozwojowej przez wybraną jednostkę naukowo-badawczą, prowadzącej do opracowania systemu eksperckiego do diagnozy dojrzałości biznesowej organizacji gospodarczej wraz z wykonaniem prototypu tego systemu.

Efekty Projektu

Efektem projektu będą: innowacyjna, wieloaspektowa i wielopoziomowa metodyka diagnozy dojrzałości biznesowej, założenia i projekt szkieletowego systemu eksperckiego implementującego tę metodykę, prototyp takiego systemu oraz opracowany wsad merytoryczny badający dojrzałość biznesową w 4 obszarach aktywności biznesowej.

Wartość projektu:   123 000,00 zł

Wartość dofinansowania : 90 000,00 zł

 plakat