Bony na doradztwo – wyniki naboru

Bony na doradztwo – wyniki naboru

W ramach konkursu pn „Bony na doradztwo” (poddziałanie 3.4.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego) pozytywną ocenę otrzymało aż 28 wniosków przygotowanych przez nasz zespół. Łączna wartość projektów objętych dofinansowaniem wynosi niemal 580 tys zł.

Nasi klienci w najbliższych miesiącach otrzymają bony o wartości ok. 20 tys zł, dofinansowane w 90% z EFRR, które przeznaczą na specjalistyczne usługi doradcze w zakresach:

♦ monitorowania i prognozowania trendów rynkowych

♦ organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem

♦ wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie