Dofinansowanie na inwestycje

Dofinansowanie na inwestycje

Dobre wiadomości z zakresu dotacji. Perspektywa unijna 2021-2027 w końcu się rozkręca, w związku z tym informujemy Państwa, że planowany jest na najbliższy czas nabór w ramach tzw. Kredytu technologicznego.

Nabór powinien ruszyć w lutym 2023 roku. Konkurs kierowany jest do firm z sektora MŚP.

Celem konkursu jest możliwość wdrożenia w przedsiębiorstwie nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Choć w nazwie konkursu mamy „kredyt” jest to dotacja bezzwrotna – w ramach naboru, projekty pozyskują bezzwrotne dofinansowanie nazywane premią technologiczną, która ma na celu spłatę części kapitału kredytu technologicznego zaciągniętego w banku komercyjnym na realizację inwestycji.

Istotna jest kwestia nowości, która rozumiana jest w tym kontekście jako innowacja technologiczna, czyli taka, która nie powiela rozwiązań obecnie występujących na rynku. Dofinansowanie nie może być zatem przeznaczone na zakup „innowacyjnej maszyny”, niezbędne jest wskazanie istotnych modyfikacji wpływających na poprawę procesu produkcyjnego/ procesu wytwarzania usługi.

Dotacja w ramach kredytu technologicznego może być przeznaczona na:

– koszty wytworzenia lub zakupu maszyn i urządzeń tworzących linie produkcyjne,

– koszty budowy hal produkcyjnych,

– koszty nabycia oprogramowania produkcyjnego lub know-how technologicznego.

Dofinansowanie może pokryć nawet do 70% kosztów netto inwestycji (wysokość dotacji zależy od wielkości firmy oraz lokalizacji inwestycji).

Jak przygotować się do pozyskania dotacji w ramach naboru?

Rdzeniem projektu składanego w ramach  kredytu technologicznego powinna być w pełni opracowana, gotowa do wdrożenia technologia, spełniająca kryterium nowości w stosunku do stanu wiedzy znanego w branży.

Wymogiem formalnym jest posiadanie zdolności kredytowej, potwierdzonej dołączoną do wniosku promesą kredytową lub warunkową umową kredytową.

Tak więc decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej podmiotu wnioskującego. Planowana inwestycja musi być więc dostosowana do realnych zdolności finansowych przedsiębiorstwa (ważne: procedowanie promesy kredytowej w banku trwa szacunkowo ok. 1-2 miesięcy).

Jeżeli zakres danej inwestycji implikuje konieczność pozyskania także innych decyzji administracyjnych – np. pozwolenia na budowę, decyzję środowiskową itp. itd., należałoby zacząć już o tego typu działaniach myśleć.

W razie zainteresowania – zapraszamy do kontaktu.

Tymczasem życzymy spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślności w Nowym Roku.