Czasy kiedy firmę prowadziło się na wyczucie, a otoczenie gospodarcze i sytuacja ekonomiczna w kraju wybaczały wiele błędów popełnianych przez przedsiębiorców odeszły już do historii.

Odpowiedzią na nowe wyzwania stawiane dzisiaj przed nowoczesnymi przedsiębiorcami są np.:

 • wprowadzenie/optymalizacja systemu rachunkowości zarządczej i planowania finansowego (budżety),
 • wykorzystanie  tego systemu przy podejmowaniu decyzji,
 • wiarygodne możliwości weryfikacji stopnia realizacji budżetu,
 • modelowanie zyskowności i kosztów produktów i usług,
 • możliwości oceny rentowności prowadzonych działań w przekroju produktowym, działowym.
korzyści

Korzyści z planowania finansów firmy:

 • lepsze wyniki finansowe,
 • poprawa płynności finansowej,
 • optymalizacja przychodów finansowych wynikających z ulokowanych nadwyżek finansowych,
 • optymalizacja kosztów finansowych wynikających z zaciągniętych kredytów.

Poznaj nasze usługi

 1. Budżetowanie i kontroling – projektowanie i wdrażanie systemów.
 2. Sprawozdawczość finansowa – projektowanie i wdrażanie systemów.
 3. Finansowanie działalności – analiza opłacalności i dobór odpowiednich możliwości.
 4. Modele i analizy finansowe.
 5. Modelowanie zyskowności i kosztów produktów oraz usług.