Karta projektu

WYPEŁNIJ KARTĘ PROJEKTU – MY PODPOWIEMY JAKIE MASZ MOŻLIWOŚCI.

Karta projektu pozwala nam na przeanalizowanie potrzeb Twojej firmy.
Dzięki temu my będzie mogli zaproponować Tobie odpowiednie źródło dofinansowania dla firmy ze środków unijnych.

Im więcej informacji zostanie wpisane do formularza, tym trafniej dopasujemy formułę dofinansowania. Prosimy wypełnienie karty do końca, również w zakresie informacji o wielkości przedsiębiorstwa.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące karty projektu:

tel. +48 570 519 526, +48 12 395 74 00
biuro@pmdg.pl

  Podstawowe informacje na temat firmy
  Nazwa firmy *
  Branża/sektor działalności
  Adres siedziby firmy
  (ewentualnych oddziałów, filii)
  Strona www

  * - pole wymagane

  Dane osoby wypełniającej formularz
  Imię i nazwisko *
  Adres e-mail *
  Telefon

  * - pole wymagane

  Na co chcieliby Państwo pozyskać dotację?
  Krótki opis planowanego przedsięwzięcia i szacunkowa wartość (w zł)

  1. Innowacje

  Opracowanie nowych produktów lub usług, albo wprowadzenie istotnych zmian w obecnych produktach lub usługach.1
  Np. koszty pracy nad nowymi produktami, koszty usług badawczych, koszty materiałów i surowców, amortyzacja lub zakup sprzętu, zakup wartości niematerialnych i prawnych (raportów z know-how, oprogramowania), opracowanie projektów wzorniczych, ochrona patentowa.

  2. Wdrożenie rynkowe

  Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub istotna zmiana procesu produkcji. Inwestycje zmierzające do rozpoczęcia wytwarzania nowych produktów lub świadczenia nowych usług, albo wprowadzające nowe technologie produkcji w firmie. Np. zakup maszyn i urządzeń produkcyjnych, prace remontowo-budowlane, zakup technologicznego know-how).

  3. Wejście na rynki zagraniczne lub powiększenie eksportu

  Działania proeksportowe. Np. udział w targach i wystawach branżowych, opracowanie stron www i materiałów marketingowych w językach obcych, dostosowanie produktu lub usługi do zagranicznego rynku, zdobycie certyfikatów i pozwoleń.

  4. Systemy informatyczne

  Inwestycje polegające na wdrożeniu systemów informatycznych w firmie. Np. wydatki na systemy sprzedaży w Internecie, e-handel, e-usługi, systemy do automatyzacji procesów wewnętrznych typu B2B.

  5. Inwestycje w odnawialne źródła energii

  Montaż instalacji zmierzających do wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej ze źródeł odnawialnych (w tym kogeneracja), zakup urządzeń bazujących na energii słonecznej, z biomasy, geotermalnej i wiatrowej. Termomodernizacja budynków. Wprowadzenie oszczędności w zużyciu energii przez linie produkcyjne. Np. wydatki na zakupi i instalację środków trwałych, koszty prac remontowo-budowlanych, dotacje dla przedsiębiorstw produkujących urządzenia do wykorzystywania OZE.

  6. Placówki służby zdrowia, w tym niepubliczne

  Modernizacja placówek ochrony zdrowia, np. koszty prac remontowo-budowlanych, zakup urządzeń do świadczenia usług medycznych, dostosowanie infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych, zakup i wdrożenie systemów informatycznych dedykowanych placówkom med.

  7. Odnowa zabytków i nadanie im nowej funkcji (np. uruchomienie restauracji, hotelu, komercyjnego muzeum).

  Np. koszty prac remontowo-budowlanych i konserwatorskich, zakup środków trwałych.

  8. Szkolenia i kursy dla kadr przedsiębiorstwa, usługi doradztwa biznesowego.

  9. Inne potrzeby inwestycyjne – jakie?

  Informacje służące ustaleniu wielkości firmy
  Ostatni rok obrotowy Rok wstecz 2 lata wstecz
  Wielkość zatrudnienia Mikro (zatrudnienie < 10 osób)Małe (zatrudnienie od 10 do <50 osób)Średnie (zatrudnienie od 50 < 250 osób)Duże (zatrudnienie 250 osób i więcej) Mikro (zatrudnienie < 10 osób)Małe (zatrudnienie od 10 do <50 osób)Średnie (zatrudnienie od 50 < 250 osób)Duże (zatrudnienie 250 osób i więcej) Mikro (zatrudnienie < 10 osób)Małe (zatrudnienie od 10 do <50 osób)Średnie (zatrudnienie od 50 < 250 osób)Duże (zatrudnienie 250 osób i więcej) Mikro (zatrudnienie < 10 osób)
  Małe (zatrudnienie od 10 do <50 osób)
  Średnie (zatrudnienie od 50 < 250 osób)
  Duże (zatrudnienie 250 osób i więcej)
  Obrót roczny Mikro (poniżej 2 mln euro)Małe (poniżej 10 mln euro)Średnie (poniżej 50 mln euro)Duże (50 mln euro i więcej) Mikro (poniżej 2 mln euro)Małe (poniżej 10 mln euro)Średnie (poniżej 50 mln euro)Duże (50 mln euro i więcej) Mikro (poniżej 2 mln euro)Małe (poniżej 10 mln euro)Średnie (poniżej 50 mln euro)Duże (50 mln euro i więcej) Mikro (poniżej 2 mln euro)
  Małe (poniżej 10 mln euro)
  Średnie (poniżej 50 mln euro)
  Duże (50 mln euro i więcej)