"Przewodnik po sukcesji w Firmach Rodzinnych"

Projekt skierowany do:

Właścicieli Firm Rodzinnych do samodzielnego zaplanowania działań sukcesyjnych w ich przedsiębiorstwach.

Wartość projektu: 2.1 mln PLN

Rezultat:

Przewodnik po sukcesji (kompendium w formie książki oraz audiobook, a także dwie aplikacje –NOE i NEO), nakład: ponad 1000 sztuk.

Ponad 600 właścicieli firm potwierdzających stosowanie Przewodnika.

"Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy"

Projekt skierowany do:

Osób bezrobotnych, zatrudnionych, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem oraz do przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1.1 mln PLN

Rezultat:

Ponad 330 osób objętych projektem oraz 25 przedsiębiorstw.

"HACCP znaczy ZDROWY"

Projekt skierowany do:

Mikro przedsiębiorstw branży spożywczej, w zakresie jakości HACCP.

Wartość projektu: 1,4 mln PLN

Rezultat:

Ponad 128 pracowników objętych projektem w 50 przedsiębiorstwach.

"MŚP z województwa opolskiego liderami eksportu"

Projekt skierowany do:

Pracowników, właścicieli firm z funkcjami kierowniczymi, wspólników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży chemicznej, metalurgicznej, drzewnej, budowlanej i spożywczej posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa opolskiego.

Wartość projektu: 0,7 mln PLN

Rezultat:

Ponad 200 osób objętych projektem w 112 przedsiębiorstwach.

"Program Outplacement - wsparcie dla pracowników objętych procesami restrukturyzacji zatrudnienia w województwie łódzkim"

Projekt skierowany do:

Osób bezrobotnych oraz zatrudnionych przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem.

Wartość projektu: 4 mln PLN

Rezultat:

Ponad 200 osób objętych projektem.

"Innowator Dolnośląski"

Projekt skierowany do:

Przedsiębiorstw z sektora MŚP. Celem projektu jest poprawa zdolności dolnośląskich MSP do planowania rozwoju opartego na innowacji poprzez świadczenie kompleksowych usług doradczych w obszarze audytu strategicznego, wyznaczania celów strategicznych przy wykorzystaniu metody BSC oraz opracowywania strategii innowacji

Wartość projektu: 1,7 mln PLN

Rezultat:

Ponad 6000 godzin doradczych, w ponad 40 przedsiębiorstwach objętych projektem.