Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Projekt Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez

Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w  Wieliczce oraz PM Doradztwo Gospodarcze Spółka z o.o.

 

Głównym celem projektu jest:

 • wzmocnienie rozwoju 131 firm z sektora mikro, małych i średnich (z których co najmniej 90% działa w woj. małopolskim), szczególnie w obszarach związanych z szeroko rozumianą sukcesją

 

 • zwiększenie skali wykorzystania przez przedsiębiorstwa podmiotowych systemów finansowania poprzez opracowanie analizy potrzeb rozwojowych, opracowanie i wdrożenie Planów Rozwojowych, upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach rozwojowych oraz podjęcie działań interwencyjnych.

Wsparcie realizowane jest w obszarach, w których firma go faktycznie potrzebuje.

Usługi doradcze świadczone są przez zespół doświadczonych doradców – praktyków biznesu, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.


Oferowana usługa

Nasi doradcy zapewniają wsparcie rozwoju strategicznego  mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Małopolski w zakresie tworzenia i realizowania przez nie planów rozwojowych.

Obszary działań doradczych:

OBSZAR I – AUDYT STRATEGICZNY

⇒ opis działania firmy realizowany  w modelu BSC (Balanced Scorecard – Zrównoważona Karta Wyników):

→analiza pod kątem finansowym/właścicielskim: analiza podstawowych wskaźników, trendów i tempa rozwoju firmy w obszarze finansowym,

→analiza rynku i klientów: główne rynki zbytu, kanały dystrybucji, struktura klientów i  produktów,

→analiza procesów wewnętrznych: schemat i pis struktury organizacyjnej, sposób zarządzania, zakresy kompetencji i odpowiedzialności, opis głównych procesów biznesowych,

→analiza wiedzy i rozwoju: analiza zasobów ludzkich Przedsiębiorcy,

firmy mikro i małe (do 25 osób) – analiza 2 z 4 perspektyw

firmy małe zatrudniające >25 osób i średnie wszystkie 4 perspektywy

⇒ strategia działania firmy

⇒ misja/wizja Przedsiębiorcy

⇒ opis aktualnej strategii firmy z określeniem strategicznych pozycji wyjściowych

⇒ analiza SWOT/Space

⇒ ocena aktualnej sytuacji  i rekomendacje co do kierunku rozwoju firmy w poszczególnych obszarach

OBSZAR II – PLAN ROZWOJOWY

⇒ cele rozwojowe firmy na podstawie audytu i analizy strategicznej

tu wymienione narzędzia

⇒ plan niezbędnych do ich realizacji działań z uwzględnieniem: doradztwa, szkoleń, innych działań rozwojowych

⇒ mierniki ich realizacji – w jaki sposób mierzyć ich efektywność? (skąd będę wiedział, że to działa?)


Co nasz projekt doradczy wniesie do Twojego Przedsiębiorstwa?

1. Zewnętrzny audyt/ocena sposobu funkcjonowania Firmy przydatny nie tylko do celów projektowych

 • diagnoza stanu obecnego, problemów i wyzwań stojących przed Firmą
 • biznesplany

 

2. Transfer wiedzy od PMDG do Przedsiębiorstwa podczas całego procesu

3. Stworzenie/weryfikację strategii rozwoju Firmy

4. Plan rozwojowy

 • Precyzyjna mapa drogowa dla Przedsiębiorstwa
 • Czego potrzebujemy do dalszego rozwoju?
 • Skąd to wziąć?
 • Jak poznamy, że to działa?
 • W jaki sposób to zrealizujemy i kiedy?
 • Ile nas to będzie kosztować?

 

5. Możliwości pozyskania dofinansowania

 • Analiza możliwości dofinansowania dla Przedsiębiorstwa
 • Dopasowanie konkursów do planów inwestycyjnych
checklist-1622517__340
light-bulb-1002783_960_720
strategy-791197_960_720
pomysl-zaplanuj-dzialaj
coins-1523383_960_720

W wyniku przystąpienia do projektu Twoja Firma odniesie szereg korzyści

Będą to między innymi:

» ocena zewnętrzna – audyt i analiza strategiczna firmy przydatna nie tylko do celów projektowych (biznesplany, dofinansowania, inwestycje itp.)

» wskazanie możliwości optymalizacji procesów biznesowych w firmie

» stworzenie bądź weryfikacja strategii rozwoju firmy, wskazanie celów strategicznych

» stworzenie planów rozwojowych firmy

» przygotowanie firmy do sukcesji i wdrażania zmian

» określenie potrzeb firmy w zakresie doradztwa i szkoleń

» wskazanie możliwości pozyskania dofinansowania na  usługi rozwojowe i rozwój firmy

Poznaj wszystkie korzyści z uczestnictwa w projekcie – umów się na spotkanie z doradcą!


Zapraszamy do kontaktu w kwestii projektu.

Odpowiemy na Twoje pytania.

 

(tutaj dane kontaktowe – Agata)

 

Zapraszamy również do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi do projektu: