Konkursy B+R w I kwartale 2017 roku

Konkursy B+R w I kwartale 2017 roku

W 2017 roku startuje wiele konkursów zakładających dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz inwestycje w infrastrukturę do celów B+R, taką jak pomieszczenia laboratoryjne oraz maszyny, urządzenia i oprogramowanie służące wypracowaniu nowych produktów lub technologii. Aby wziąć udział w naborze regionalnym, Wnioskodawca musi prowadzić działalność na terenie województwa, w którym stara się o dotacje. Efektem projektu ma być powstanie, a następnie wprowadzenie do działalności gospodarczej nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub technologii. Nowość jest rozumiana jako unikatowy charakter co najmniej w skali polskiego rynku.

Co jest niezbędne, aby starać się dofinansowanie? Należy mieć innowacyjny pomysł na nowy lub ulepszony produkt, usługę lub technologię oraz określoną listę działań, zmierzających do ich opracowania.

 

Gdzie i kiedy można starać się o dofinansowanie na prace B+R? Już w pierwszym kwartale 2017 roku ruszają nabory wniosków w województwach: małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i śląskim. Ponadto przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z programu centralnego Inteligentny Rozwój, wówczas nie jest istotne, w jakim regionie prowadzą działalność –musi to być natomiast terytorium Polski.

 

Na co mogę dostać dofinansowanie? W projektach badawczo rozwojowych dotacje można otrzymać na opracowanie nowego jak i ulepszonego produktu, usługi lub technologii (przez dodanie nowych istotnych funkcjonalności). Dofinansowanie można uzyskać działając w różnych sektorach przemysłu np.: w branży farmaceutycznej, chemicznej, teleinformatycznej, metalurgicznej i wielu innych. Już kilkuset przedsiębiorców skorzystało ze środków unijnych, dzięki którym sfinansowało realizację projektów B+R, takich jak np.:

♦ Opracowanie aktywnego wielopunktowego systemu GNSS monitoringu przemieszczeń obiektów inżynierskich, budynków, skarp oraz innych budowli.

♦ Modernizacja i przystosowanie istniejącej linii technologicznej dla celów weryfikacji technologii i uruchomienia produkcji innowacyjnych filtrów ceramiczno-węglowych do filtracji ciekłych stopów metali.

♦ Przeprowadzenie prac badawczych i rozwojowych w celu wytworzenia innowacyjnej komory do badań mikrobiologicznych.

 

Najważniejsze koszty kwalifikowane, które można sfinansować w ramach konkursu centralnego tzw. szybkiej ścieżki:

– wynagrodzenia personelu pracującego nad nowym rozwiązaniem,

– usługi zlecone do wykonania przez jednostkę naukową,

– koszty materiałów, surowców i środków trwałych potrzebnych do przeprowadzenia badań,

– leasing lub wynajem aparatury naukowo-badawczej.

W ramach konkursu szybka ścieżka zostanie rozdysponowane dofinansowanie:

Do fazy badań rozwojowych:

⇒ 80% dla mikro przedsiębiorstw

⇒ 80% dla małych przedsiębiorstw

⇒ 75% dla średnich przedsiębiorstw

Do fazy prac rozwojowych:

⇒ 60% dla mikro przedsiębiorstw

⇒ 60% dla małych przedsiębiorstw

⇒ 40% dla średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem prac badawczo-rozwojowych zapraszamy do wypełnienia karty projektu. 

Przypominamy także o konkursach wdrożeniowych, do których nabór rusza jeszcze w tym roku.

Już 31 grudnia rozpocznie się nabór w ramach działania 3.4.4 w Małopolsce – Dotacje dla MŚP, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na inwestycje polegające na rozbudowie zakładu, zakupie urządzeń i oprogramowania. Nabór potrwa do 21 lutego 2017 r. Więcej informacji na temat tego działania tutaj.

Podobny konkurs wystartuje na Śląsku już 29 grudnia i potrwa do 28 lutego 2017 r. – działanie 3.2 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Więcej informacji o konkursach udzielimy telefonicznie, zapraszamy do kontaktu oraz wypełnienia karty projektu.