1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe w Małopolsce!

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe w Małopolsce!

Dnia 31 marca rozpoczął się nabór wniosków do regionalnego konkursu woj. małopolskiego 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) przedsiębiorstw. W ramach konkursu planowane są trzy rundy naborów:
1. 31.03-16.05
2. 17.05-4.07
3. 5.07-31.08

Dofinansowanie można uzyskać na aparaturę wykorzystywaną do prac B+R, pracę personelu, amortyzację budynków, surowce, materiały, instalacje demonstracyjne i pilotażowe oraz walidację rozwiązań.

Środki mogą zostać przyznane tym projektom, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub tylko prace rozwojowe. Konieczne jest wykazanie innowacyjności proponowanych rozwiązań (nowy produkt, usługa lub nowa technologia produkcji) co najmniej w skali kraju.

Maksymalne pułapy dofinansowania:
A. Badania przemysłowe:
• Firmy mikro i małe: 80%
• Firmy średnie: 75%
• Firmy duże: 65%
B. Prace rozwojowe:
• Firmy mikro i małe: 60%
• Firmy średnie: 50%
• Firmy duże: 40%

Wydatki związane z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa) objęte są pułapem 50%.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 100 tys. zł a maksymalna 25 mln zł. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 1.2.1 wynosi 173 mln złotych.

Zapraszamy do współpracy!