Sukcesy projektów wspieranych przez PMDG i aktualne nabory

Sukcesy projektów wspieranych przez PMDG i aktualne nabory

Z przyjemnością informujemy o dofinansowaniach kolejnych projektów naszych klientów!

Przedsiębiorstwa z Krakowa i Chełmka otrzymały dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej swoich siedzib i hal produkcyjnych w ramach działania pn. Eko-Przedsiębiorstwa (działanie 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego). Każda z firm otrzyma ponad 550 tys. zł dofinansowania m.in. na modernizację systemów grzewczych, systemów oświetlenia lub montaż instalacji fotowoltaicznej. Pozytywnym wynikiem projektów dla wszystkich mieszkańców będzie spadek emisji gazów cieplarnianych oraz spadek zużycia wody przez przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniem objęty został także projekt badawczo-rozwojowy wraz z wdrożeniem jego efektów do sprzedaży opracowany w ramach działania pn. Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw typ B – wraz z wdrożeniem (działanie 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego). Krakowska firma z branży IT otrzyma ponad 1,1 mln zł na opracowanie innowacyjnego systemu do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji przewodnikowych.

Kolejne dwa małopolskie przedsiębiorstwa będą miały okazję wprowadzić swoje produkty na nowe rynki zagraniczne i wziąć udział w imprezach targowo-wystawienniczych zlokalizowanych na całym świecie – w ramach działania pn. Internacjonalizacja małopolskich MŚP (działanie 3.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego). Firma z branży wyrobów biurowych i szkolnych otrzyma na ten cel niemal 100 tys. zł, a przedsiębiorstwo produkujące wyroby medyczne ponad 120 tys. zł.


To jednak nie jest koniec – kolejne możliwości dotacyjne stoją otworem dla małopolskich (i nie tylko) przedsiębiorstw. Aktualnie prowadzone są nabory w ramach działań związanych z pracami badawczo rozwojowymi przedsiębiorstw:

♦ działanie 1.2.1 Prace badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (typ A) – z dofinansowaniem nawet do 80%

♦ działanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – projekty polegające na stworzeniu własnej infrastruktury B+R

♦ działanie 1.2.3 Bony na innowacje – projekty polegające na zakupie usługi badawczo-rozwojowej od jednostki badawczej (dofinansowanie do 85%)

Dofinansowanie mogą otrzymać także przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata, jeśli opracowali bądź są w posiadaniu wyników prac badawczo-rozwojowych. Jest to ostatnia szansa na dofinansowanie inwestycji w środki trwałe w naszym województwie w tej perspektywie unijnej. W ramach działania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – Wczesna faza rozwoju, można zakupić środki trwałe niezbędne do produkcji innowacyjnych rozwiązań. Dofinansowanie może wynosić do 55% wartości projektu.

Więcej informacji chętnie udzielimy telefonicznie! Zapraszamy do kontaktu pod numerami: 0-12 395 74 00 oraz 606 117 632 bądź za pomocą formularza kontaktowego.