doradztwo

Tag Archives: doradztwo

Projekt „Przez sukcesję z Przewodnikiem”

Posted on by Dariusz Duda

Informujemy, że od listopada 2018 roku PM Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt pn. Przez sukcesję z Przewodnikiem w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ma na celu […]

Konkurs Design dla przedsiębiorców (PO IR)

Posted on by Dariusz Duda

Informacje o konkursie Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)   Dla kogo przeznaczony jest konkurs?   ♦ W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zatrudniające do 249 osób), które prowadzą działalność gospodarczą na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, […]

Bony na doradztwo – dofinansowanie usług doradczych dla firm – nabór do końca lutego 2017!

Posted on by Dariusz Duda

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje będą przyznawane firmom z sektora mikro, małych i średnich z terenu Małopolski, działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup […]

Projekt: Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

Posted on by Jakub Hyla

Z przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce będziemy realizować projekt w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce”, który znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.