infrastruktura

Tag Archives: infrastruktura

Dotacje inwestycyjne dla firm z Małopolski

Posted on by Dariusz Duda

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Zostanie on przeprowadzony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 3.4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Dotacje dla MŚP. Dotacje będą przyznawane firmom planującym inwestycje polegające na rozbudowie zakładu, zakupie urządzeń i oprogramowania oraz utworzeniu sklepu internetowego. Warunkiem przyznania dofinansowania […]

1.2.2. Dotacje na rozwój działów badawczych dla małopolskich przedsiębiorców!

Posted on by Jakub Hyla

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór na projekty, dzięki którym małopolscy przedsiębiorcy mogą starać o dotację na inwestycję w: aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności Badawczo – Rozwojowej (B+R) – typ A oraz infrastrukturę centrów naukowo – badawczych – typ B. w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo – rozwojowej, […]