Aktualności

Dotacje w 2017 roku! – aktualny harmonogram konkursów

Możliwości pozyskania dotacji unijnych w 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego oraz krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli możliwość uzyskania dotacji w ramach następujących konkursów:...

... Przeczytaj więcej

Rozwój branży chemicznej – INNOCHEM – konkurs dla przedsiębiorstw

INNOCHEM 10 stycznia opublikowana została dokumentacja do konkursu krajowego INNOCHEM (Działanie 1.2 Sektorowe projekty badawczo-rozwojowe w ramach PO Inteligentny Rozwój). Konkurs dotyczy rozwoju branży chemicznej poprzez wytworzenie i wprowadzenie przez firmy innowacyjnych rozwiązań, w tym nowych lub ulepszonych produktów...

... Przeczytaj więcej

Go to Brand

Go to Brand to konkurs krajowy dający możliwość uzyskania dofinansowania na promocję działalności na rynkach zagranicznych. To również możliwość uzyskania środków finansowych na: » udział w targach zagranicznych (w tym zawarte są: koszty wynajęcia i organizacji stanowiska wystawowego, koszty...

... Przeczytaj więcej

Konkursy B+R w I kwartale 2017 roku

W 2017 roku startuje wiele konkursów zakładających dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz inwestycje w infrastrukturę do celów B+R, taką jak pomieszczenia laboratoryjne oraz maszyny, urządzenia i oprogramowanie służące wypracowaniu nowych produktów lub technologii. Aby wziąć udział w naborze...

... Przeczytaj więcej

Bony na doradztwo – dofinansowanie usług doradczych dla firm – nabór do końca lutego 2017!

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego. Dotacje będą przyznawane firmom z sektora mikro, małych i średnich z terenu Małopolski, działających...

... Przeczytaj więcej

PMDG w Bazie Usług Rozwojowych

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma od początku listopada br. znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych. Jest to internetowa baza zawierająca oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają...

... Przeczytaj więcej

Dotacje inwestycyjne dla firm z Małopolski

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Zostanie on przeprowadzony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Poddziałania 3.4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego – Dotacje dla MŚP. Dotacje będą przyznawane firmom planującym...

... Przeczytaj więcej

Wyniki naboru konkursu eksportowego

Z przyjemnością informujemy, że w ramach konkursu 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, przyznano dofinansowanie 4 przygotowanym przez nas projektom o łącznej wartości 774 tys. zł. Wnioski naszego autorstwa otrzymały od organizatora naboru bardzo wysokie noty: jednemu z nich przyznano 100%...

... Przeczytaj więcej

Wybór oferty

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy usługi opracowania założeń systemu eksperckiego do diagnozy dojrzałości biznesowej organizacji gospodarczej i kreacji planu jej rozwoju wraz z wykonaniem prototypu takiego systemu.   Zawiadamiamy, że na Wykonawcę wybrano Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej...

... Przeczytaj więcej