Przez lata wypracowaliśmy metody, które ułatwiają podejmowanie decyzji i odpowiedź na kluczowe pytania:

W jakim kierunku firma chce podążać?

Jakie działania należy podjąć aby osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną i silną pozycję na rynku?

strategia

Dlaczego strategia przedsiębiorstwa jest ważna?

Dzięki planowaniu i opracowaniu strategii przedsiębiorstwo wypracowuje optymalny model biznesowy. Czyli opracowuje cele, ustala w jaki sposób będzie konkurować i w jaki sposób będzie to realizować w kolejnych latach.

Planowanie zestawu działań umożliwia skuteczną i przemyślaną realizację celu.

korzyści

Poznaj korzyści z inwestycji w opracowanie strategii firmy:

  1. Dokładna analiza firmy oraz otoczenia, rynku na którym działa – na to najczęściej nie ma czasu.
  2. Identyfikacja czynników, które wspierają lub blokują rozwój firmy.
  3. Wzrost zaangażowania pracowników w realizowane cele oraz wzrost świadomości procesów w firmie wśród kadry zarządzającej.
  4. Większa atrakcyjność firmy dla potencjalnych inwestorów.

Co zrobimy w ramach opracowania strategii firmy?

  1. Warsztaty dla Zarządu – fundamenty strategiczne.
  2. Audyt strategiczny.
  3. Strategia rozwoju biznesu (Balanced Scorecard) /Strategie operacyjne (BSC)
  4. Modele biznesowe ( Business Model Canvas)