Dotacje dla małopolskich przedsiębiorstw – aktualne nabory

Dotacje dla małopolskich przedsiębiorstw – aktualne nabory

Rok 2020 to ostatni rok perspektywy unijnej 2014-20. Jest to także ostatnia szansa na pozyskanie dotacji w najbliższym czasie, gdyż kolejna perspektywa 2021-28 jest jeszcze w fazie wdrażania i realna perspektywa czasowa, w które pojawią się pierwsze możliwości dotacyjne dla firm to rok 2022. Warto więc, zastanowić się jeszcze nad dotacją w tym roku. Poniżej prezentujemy informacje o naborach dla małopolskich firm:

PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z WDROŻENIEM

Dotacje dla firm z sektora MŚP na przedsięwzięcia zapewniające możliwość realizacji pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania. Przedsięwzięcia te obejmują dwie fazy: badawczo-rozwojową oraz wdrożeniową.

Faza badawczo-rozwojowa obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe, albo prace rozwojowe wraz z opracowaniem studium wykonalności oraz przygotowanie do wdrożenia.

Wsparcie w fazie wdrożeniowej przeznaczone będzie na wdrożenie wyników fazy B+R do działalności własnej przedsiębiorstwa poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązań opracowanych w ramach fazy B+R projektu.

Nabór wniosków: od dnia 29 lutego 2020 r. do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 15.00.

Poziomy dofinansowania:

1. badania przemysłowe:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%
średnie przedsiębiorstwa – 60%

2. eksperymentalne prace rozwojowe:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%
średnie przedsiębiorstwa – 35%

3. faza wdrożeniowa:
mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%
średnie przedsiębiorstwa – 45%

Minimalna wartość projektu objętego dotacją musi wynieść 500 000 zł

W ramach fazy badawczo-rozwojowej można dofinansować prace własnego zespołu badawczo-rozwojowego oraz zakupić wyniki prac badawczo-rozwojowych w zakresie, na który nie pozwala własna infrastruktura. Możliwe jest przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, walidacja danego rozwiązania, wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent fazy B+R projektu).

W ramach fazy wdrożeniowej można dofinansować zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania opracowanego w ramach fazy B+R projektu.

BONY NA INNOWACJE

Dotacje dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP na zakup usługi badawczo rozwojowej od jednostki naukowej, centrum badawczo rozwojowego. Są to dotacje pochłaniające niewiele czasu przedsiębiorcy, gdyż zlecenie opracowania usługi B+R kierowane jest na zewnątrz.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

Usług badawczo-rozwojowych:
a) usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;
b) usługi w zakresie wzornictwa.

Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa, obejmujących:

a) usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
b) usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);
c) usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;
d) usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z uzyskaniem prawa ochrony własności przemysłowej, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych.

Nabór wniosków: od dnia 29 lutego 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Poziom dofinansowania:

85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu

Maksymalna wartość projektu w ramach dużego bonu wynosi 200 000 zł.
Maksymalna wartość projektu w ramach małego bonu wynosi 50 000 zł.

KOLEJNE NABORY W RAMACH MAŁOPOLSKIEGO PROGRAMU

Jesienią planowany jest także (ostatni już w tej perspektywie) nabór na projekty w ramach działań eksportowych, z dotacją w wysokości 50% na działania: uczestnictwo w imprezach wystawienniczych, doradztwo w zakresie działań eksportowych, doradztwo marketingowe, dostosowanie produktów do sprzedaży na rynkach zagranicznych.

W razie zainteresowania którymś z powyższych działań prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy odpowiedzi!

0-12 395 74 00 lub biuro@pmdg.pl