Wdrożenie Centralnego Systemu Analitycznego w Kolporter Holding sp. z o.o.

Wartość projektu: 2.81 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Udostępnienie zabytkowych wyrobisk Kopalni Soli Wieliczka z wykorzystaniem odnowionego XIII-wiecznego szybu „Regis”

Wartość projektu: 41,27 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Wdrożenie innowacyjnej Platformy Dealerskiej wspomagającej realizacje procesów biznesowych PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. i Partnerów

Wartość projektu: 1,95 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania outsourcingiem druku, usprawniającego współpracę pomiędzy przedsiębiorstwem E-Fish sp. z o.o. a Partnerami

Wartość projektu: 0,99 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Wdrożenie innowacyjnej Platformy Dealerskiej wspomagającej realizacje procesów biznesowych PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. i Partnerów

Wartość projektu: 1,95 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Wdrożenie systemu B2B w Elsta sp. z o.o. i jego integracja z systemami Partnerów celem automatyzacji wymiany informacji i danych biznesowych

Wartość projektu: 0,98 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Nowe Przestrzenie Zdarzeń w Tarnowie

Wartość projektu: 21.65 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Ożywienie społeczno - gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wartość projektu: 8 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Gorczańskie Zacisze – Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w subregionie Sądeckim

Wartość projektu: 4.58 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych na Osiedlu Chemików w Oświęcimiu

Wartość projektu: 2.11 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Rozwój oferty WIMED sp. z o.o. dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowych projektów wzorniczych

Wartość projektu: 1.84 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Opracowanie innowacyjnych produktów kosmetycznych z wykorzystaniem komórek macierzystych przez przedsiębiorstwo AERO BW

Wartość projektu: 1.82 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

„Dom bańki i tradycji świątecznej” w Wężerowie – rozwój potencjału regionu poprzez budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Wartość projektu: 1.75 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów medycznych przez firmę LABORATOIRE L'IDEAL PARISIEN sp. z o.o.

Wartość projektu: 1.66 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Opracowanie innowacyjnego systemu pomiarowego do wykrywania i lokalizacji uszkodzeń instalacji przewodnikowych, w oparciu o wielokanałowy, multipleksujący detektor impulsowo- rezystancyjny

Wartość projektu: 1.57 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Rozwój oferty Meboboards sp. z o.o. dzięki opracowaniu i wdrożeniu nowych projektów wzorniczych

Wartość projektu: 1.39 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie

Wzrost konkurencyjności firmy ME Polska sp. z o.o. dzięki wprowadzeniu na rynek innowacyjnej konsoli montażowej wykorzystywanej w podkonstrukcji krzyżowej fasad wentylowanych

Wartość projektu: 1.36 mln PLN

Rezultat:

Projekt uzyskał dofinansowanie