Konferencja „Sukces(ja) w biznesie”

Sukces(ja) w biznesie to temat konferencji zamykającej projekt „Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych”. Wydarzenie miało miejsce 25 września 2015 w Krakowie. PM Doradztwo Gospodarcze oraz Partnerzy zaprosili właścicieli firm rodzinnych, nestorów, sukcesorów, doradców, trenerów oraz HR-owców z całej Polskich. Przybyło ponad 150 osób.

Rodzinność biznesu może być traktowana, jako element przewagi konkurencyjnej, ale może być również czynnikiem generującym dodatkowe wyzwania. Uwydatniają się one ze zwiększoną siłą w sytuacji, kiedy nadchodzi pora na zmianę pokoleniową, czyli na sukcesję. 

Wyzwania sukcesyjne polskich firm rodzinnych to temat przewodni konferencji.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom za udział w tym niezwykłym wydarzeniu.