PM Doradztwo Gospodarcze firmą odpowiedzialną społecznie

Od ecology-450590_960_720września 2013 roku prowadzona przez naszą firmę działalność w zakresie CSR została poszerzona i rozbudowana o kolejne aktywności w tym zakresie dzięki pozyskaniu dofinansowania na projekt „PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. firmą odpowiedzialną społecznie”. Założeniem projektu było opracowanie strategii CSR i wdrożenie zaplanowanych działań, które dotyczą różnych aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu:

> I moduł: Ekologiczne biuro PMDG.

> II moduł: Opracowanie i wdrożenie planów rozwoju kompetencji i włączenie do polityki szkoleniowej firmy.

> III moduł: Opracowanie i wdrożenie elementów systemu zarządzania procesami doradczymi i szkoleniowymi.

> IV moduł: Opracowanie i wdrożenie Małopolskiego Standardu Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Działania realizowane były w ramach ogólnopolskiego projektu: Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Finansowanie projektu zapewnił Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Wartość dofinansowania wyniosła 92 tys. zł.

Projekt PM Doradztwo Gospodarcze to jeden z trzech projektów, które uzyskały dofinansowanie w regionie małopolskim.

Czym jest CSR?

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Więcej informacji na stronie: www.csr.parp.gov.pl.

SwissContributionProgramme_logo copyPARP-logo