CSR strategią przyszłości nie tylko dla korporacji

CSR strategią przyszłości nie tylko dla korporacji

earth-1389715_960_720

Koniec XX oraz początek XXI wieku oprócz dynamicznego rozwoju technologii, wykształcił nowe typy konsumentów oraz klientów, którzy w swoich wyborach przestali zwracać uwagę jedynie na ekonomiczne aspekty zakupu. Kolejne pokolenia konsumentów na świecie oraz w Polsce są coraz bardziej aktywne w zakresie wiedzy o produkcie, a także jego wpływie na społeczeństwo oraz środowisko naturalne.

Czy w dobie szybko zmieniających się trendów oraz globalnej informacji, firma jest w stanie sprostać nowym wymaganiom środowiska zewnętrznego? Okazuje się że tak. Z pomocą przychodzi wprowadzenie firmowej strategii CSR, czyli Corporate Social Responsibility (z jęz. ang. społeczna odpowiedzialność biznesu). Ta dynamicznie rozwijająca się koncepcja łączy w sobie elementy etyki biznesu, w celu wypracowania dodatkowych narzędzi, które pozwolą przedsiębiorstwom stworzyć wartość dodaną, zarówno dla jej produktów, jak również w komunikacji z otoczeniem. Główną osią, wokół której budowana jest strategia społecznej odpowiedzialności biznesu jest firma oraz jej interesariusze (pracownicy, klienci, inwestorzy, dostawcy, społeczność lokalna oraz środowisko naturalne).

W Polsce CSR kojarzony jest głównie jako działalność filantropijna firmy. Na tej płaszczyźnie firmy przyjmują rolę mecenasów kultury, sponsorują wydarzenia sportowe lub poprzez drobne inwestycje angażują się w życie lokalnych społeczności. Działania tego typu przynoszą krótkotrwałe efekty wizerunkowe. Brak włączenia w ogólny plan strategiczny firmy strategii CSR wraz z pełną paletą narzędzi, które proponuje, trudno oczekiwać długotrwałych pozytywnych efektów.

Obecnie małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę na realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, dzięki wsparciu finansowemu z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Dofinansowanie z programu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” uzyskała m.in. firma PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Strategię CSR realizować będzie w następujących obszarach: środowisko naturalne (wdrożenie programu Ekologiczne Biuro), relacje z personelem przedsiębiorstwa (stworzenie Planów Rozwoju Kompetencji Pracowniczych) oraz zaangażowanie społeczne (przestrzeganie wysokich standardów usług i relacji z interesariuszami).

Jedną z zalet stworzenia i realizowania strategii CSR dla małych i średnich przedsiębiorstw, oprócz korzyści wizerunkowych jest dostęp do lepiej wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz mniejsza rotacja pracowników w przedsiębiorstwie. Dzięki aktywnym działaniom CSR, pracownicy bardziej angażują i utożsamiają się z firmą. To z kolei prowadzi do podwyższenia innowacyjności przedsiębiorstwa we wszystkich obszarach jego działalności, co dodatkowo zwiększa korzyści finansowe. Ponadto podjęcie wysiłku wdrożenia strategii CSR, pozwala zredukować już we wczesnym etapie poziom ryzyka, związany np. z działalnością i inwestycjami przedsiębiorstwa. Otwartość i partnerstwo w relacjach z interesariuszami, sprawia że informacje o zagrożeniach, które mogą mieć negatywny wpływ na firmę docierają do osób zarządzających z dużym wyprzedzeniem, co pozwala zniwelować ich oddziaływanie lub wyeliminować na stałe.

Powyższe przykłady ukazują, że warto inwestować we wprowadzenie spójnej strategii CSR w przedsiębiorstwach. Lista korzyści krótko i długoterminowych bardzo szybko zwróci zainwestowane nakłady finansowe. Dzięki podjętym działaniom firma nie tylko otworzy się na otoczenie zewnętrzne, ale będzie także rozwijać się w sposób zaplanowany z korzyścią dla wszystkich stron. Warto w tym celu poszerzać swoją wiedzę oraz wziąć udział w szkoleniach dotyczących wprowadzania strategii CSR w przedsiębiorstwach, szczególnie dlatego, że są to działania nie tylko dla korporacji, ale również średnich i małych przedsiębiorstw, dla których społeczna odpowiedzialność biznesu może stać się krokiem milowym w rozwoju firmy.