Standaryzacja usług szkoleniowych

W wyniku działań projektowych, w grudniu 2013 roku powstał obszerny raport pn. „KSIĘGA STANDARDÓW – procedura zapewniona jakości usług szkoleniowych”. Księga ta jest zbiorem jasno sformułowanych procedur postępowania podczas realizacji szkoleń.

Procedury te dotyczą różnych aspektów prowadzenia szkoleń, tj.:

  • zapewnienie jakości merytorycznej szkoleń poprzez wysokie kompetencje kadry trenerskiej, odpowiednio dobrany program szkoleniowy, diagnozę potrzeb szkoleniowych czy ewaluację,
  • odpowiednią organizację szkolenia (spełnienie standardów w zakresie sali szkoleniowej, jej wyposażenia, materiałów szkoleniowych czy wyżywienia),
  • dbanie o prawa uczestników szkoleń poprzez zawarcie umowy szkoleniowej z uczestnikiem lub klientem czy postrzeganie zasad reklamacji.

 

Oprócz zbioru wytycznych w Księdze uporządkowano i przyjęto standaryzację dokumentacji szkoleniowej. W księdze będzie można znaleźć wzory umów z trenerami, dzienników zajęć oraz karty szkolenia.