Prace badawczo-rozwojowe małopolskich MŚP – oceny

Prace badawczo-rozwojowe małopolskich MŚP – oceny

Z przyjemnością informujemy, że prace naszego zespołu w zakresie pozyskiwania dotacji na prace badawczo-rozwojowe dla przedsiębiorstw przyniosły pozytywne efekty.

Przygotowane przez nas dokumentacje aplikacyjne w ramach naborów do działań Projekty badawczo-rozwojowe (B+R) przedsiębiorstw (poddziałanie 1.2.1 małopolskiego RPO) oraz Bony na innowacje (poddziałanie 1.2.3 małopolskiego RPO) zostały pozytywnie ocenione i projekty naszych Klientów z branż informatycznej oraz kosmetycznej otrzymały dofinansowania.

A to jeszcze nie koniec, w ocenie są projekty badawczo-rozwojowe złożone w kolejnych rundach.