Projekt: Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

Projekt: Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce

Z przyjemnością informujemy, że w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce będziemy realizować projekt w ramach Działania 2.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Plany rozwojowe kluczem do sukcesu. Wsparcie rozwoju strategicznego sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce”, który znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej.

W ramach projektu udzielane będzie wsparcie na opracowanie analiz potrzeb rozwojowych i planów rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Więcej informacji już wkrótce!