branża chemiczna

Tag Archives: branża chemiczna

Rozwój branży chemicznej – INNOCHEM – konkurs dla przedsiębiorstw

Posted on by Dariusz Duda

INNOCHEM 10 stycznia opublikowana została dokumentacja do konkursu krajowego INNOCHEM (Działanie 1.2 Sektorowe projekty badawczo-rozwojowe w ramach PO Inteligentny Rozwój). Konkurs dotyczy rozwoju branży chemicznej poprzez wytworzenie i wprowadzenie przez firmy innowacyjnych rozwiązań, w tym nowych lub ulepszonych produktów oraz technologii chemicznych: samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi. O dotacje w konkursie mogą ubiegać […]