Wybór oferty

Wybór oferty

Dziękujemy za zainteresowanie zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru Wykonawcy usługi opracowania założeń systemu eksperckiego do diagnozy dojrzałości biznesowej organizacji gospodarczej i kreacji planu jej rozwoju wraz z wykonaniem prototypu takiego systemu.

 

Zawiadamiamy, że na Wykonawcę wybrano Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.