Organizacja struktur i procesów biznesowych + ICT

Struktura organizacyjna to model, który umożliwia w firmie sprawną organizację procesów, która sprzyja jej rozwojowi. Struktura organizacyjna jest elementem analiz biznesowych bardzo niedocenianym, a niesłychanie ważnym. Wyzwania i problemy organizacyjne są jaskrawo widoczne w firmie, która w swoim rozwoju doszła do momentu, gdzie „wszyscy robią wszystko”. Dochodzi do napięć, konfliktów, rotacji pracowników, błędów w obsłudze klientów i za tym idący ich odpływ z firmy…dużo można wymieniać.

Organizacja procesu biznesowego i struktury organizacyjnej to kompleksowe podejście do procesów zachodzących w firmie, znalezienie słabych punktów i ich poprawa. Przynosi to znacząco większe korzyści, niż osobne, doraźne działania naprawcze w firmie.

Kluczowe dla odpowiedniego zarządzania procesami wewnętrznymi mogą okazać się właściwe rozwiązania informatyczne. Stąd też bardzo istotne są: dokładna analiza potrzeb informacyjnych, wybór narzędzi oraz ich wdrożenie.

korzyści

Korzyści z planowania procesów i struktury organizacyjnej w firmie są wymierne:

  1. Stworzenie solidnego fundamentu, na którym opierają się wszystkie procesy w firmie i zwiększenie ich efektywności.
  2. Stworzenie środowiska pracy sprzyjającego przedsiębiorczości, kreatywności i wydajności pracowników.
  3. Minimalizacja błędów w procesach zarządzania firmą i tym samym zwiększenie efektywności działania całej firmy.
usługi PMDG

Co zrobimy w ramach usługi:

  1. Projektowanie i optymalizacja struktur organizacyjnych
  2. Analiza procesów biznesowych
  3. Analiza potrzeb informacyjnych
  4. Dobór rozwiązań informatycznych
  5. Asysta wdrożeniowa systemów informatycznych