Wysoka jakość naszych usług szkoleniowych została w 2014 roku potwierdzona certyfikatem Znaku Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). W 2017 roku, po audycie przeprowadzonym przez firmę DEKRA Certification, uzyskaliśmy potwierdzenie  realizacji Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0). Posiadamy również wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS).

PMDG jest członkiem założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, wspomagającej transfer wiedzy i doświadczenia na rynku szkoleniowym.

Mamy bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, a dzięki indywidualnemu podejściu do Klienta, identyfikujemy jego potrzeby dostosowując program adekwatnie do oczekiwań.

                                                                                                                            

Szkolenia zamknięte organizujemy głównie w zakresie:

sus logo
2017_certyfikat_SUS__2-0

Programy rozwojowe dla kadry menedżerskiej

W trakcie naszych szkoleń kadra menedżerska zdobywa praktyczne umiejętności, dzięki, którym jeszcze lepiej zarządza zarówno przedsiębiorstwem jak i swoimi zespołami. Stawiamy na realizację celów biznesowych oraz zwiększenie zaangażowania podległych pracowników.

Programy szkoleniowe, które proponujemy:

♦ budowanie skutecznych strategii biznesowych – warsztat

♦ zarządzania finansami,

♦ zarządzania projektami,

♦ zarządzania zespołami,

♦ zarządzania kapitałem ludzkim.

Programy rozwoju sprzedaży

Blok tematyczny poświęcony skutecznej sprzedaży i obsłudze klienta. Poszczególne tematy są dedykowane odpowiednim grupom pracowników od sprzedawców w sklepach przez przedstawicieli handlowych po kierowników sprzedaży. Służą one podnoszeniu zarówno efektywności pracy jak i motywacji pracowników sprzedaży.

Przykładowe programy:

♦ sztuka negocjacji,

♦ zarządzanie sprzedażą,

♦ rozwój umiejętności handlowych,

♦ profesjonalna obsługa klienta.

Programy optymalizacji produkcji (LEAN MANAGEMENT, KAIZEN)

Tematyka obejmuje wdrażanie nowoczesnych narzędzi Lean Manufacturingu w firmach produkcyjnych. Pozwalają one bez dużych nakładów finansowych zwiększyć efektywność pracy ludzi i urządzeń oraz obniżenie awaryjności co bezpośrednio przekłada się na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Proponowane tematy:

♦ zarządzania produkcją,

♦ KAIZEN – wprowadzenie do metody

♦ wdrażania technik Lean Management

♦ 5S – fundament poprawy efektywności

Doskonalenie umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych

W trakcie zajęć dostosowanych do zdiagnozowanego początkowego poziomu umiejętności uczestników doskonalona jest praktyczna znajomość przydatnych w pracy opcji i narzędzi dostępnych w pakiecie programów używanych w firmie.

♦ Pakiet MS Office

Kompleksowy program Zarządzaj Zmianą

Są dwa sposoby wprowadzania zmian do firmy – przymusowe z dnia na dzień lub zaplanowane z pełnym zaangażowaniem pracowników. Ponieważ rekomendujemy ten drugi sposób, przygotowaliśmy pakiet, który pozwala zaplanować zmianę w firmie.

Pakiet Zarządzaj Zmianą to:

  • Audyt i doradztwo strategiczne
  • 10 dni pracy doradców w wybranej dziedzinie
  • 2-dniowe szkolenie w zakresie umiejętności menedżerskich
  • Pakiet sesji coachingowych
  • Profesjonalne materiały szkoleniowe dla uczestników
  • Raport z kluczowymi rekomendacjami rozwojowymi

Coaching i indywidualne treningi menedżerskie w firmach rodzinnych

Jeżeli szukają Państwo możliwości podnoszenia efektowności swojej jak i kadry menedżerskiej to proponujemy indywidualne rozwiązania. Obecnie to właśnie efektywność i konsekwencja oraz umiejętne budowanie zaangażowania swoich pracowników daje wymierne rezultaty. W zależności od potrzeb proponujemy podejście coachingowe lub trening menedżerski.

Opracowaliśmy także model, który będzie odpowiedni dla nestora jak i sukcesora na początku drogi przekazywania władzy w firmie.

Możliwe cele biznesowe

arrow  Podniesienie efektywności w zarządzaniu zespołem w zakresie:

– motywowania i przewodzenia;
– wyznaczania celów;
– planowania i organizowania pracy podległych zespołów;
– monitorowania wyników – na wszystkich poziomach kontroli [prospektywna].

arrow  Podnoszenie efektywności zawodowej obejmującej następujące kompetencje menedżerskie:

– efektywna i celowa komunikacja;
– umiejętność udzielania informacji zwrotnej oraz wykorzystanie SIM (szybkiej interwencji menedżerskiej);
– budowanie pewności siebie w relacjach z pracownikami;
– wyznaczanie i egzekwowanie zadań.

Warsztaty - Sukcesja w firmie rodzinnej

Nasze warsztaty diagnostyczno-planistyczne mogą być uzupełnieniem doradztwa lub prowadzone są niezależnie. Bazujemy na aplikacji NOE i NEO, które współtworzyliśmy i konsultowaliśmy z wieloma przedsiębiorcami z firm rodzinnych z całej Polski.

Jeżeli chcą Państwo poznać swoją gotowość sukcesyjną, a następnie zaplanować sukcesję w swojej firmie to te warsztaty są dla Państwa.