1.2.2. Dotacje na rozwój działów badawczych dla małopolskich przedsiębiorców!

1.2.2. Dotacje na rozwój działów badawczych dla małopolskich przedsiębiorców!

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór na projekty, dzięki którym małopolscy przedsiębiorcy mogą starać o dotację na inwestycję w: aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności Badawczo – Rozwojowej (B+R) – typ A oraz infrastrukturę centrów naukowo – badawczych – typ B. w celu tworzenia odpowiednich warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo – rozwojowej, która docelowo skupiać się ma na wytworzeniu i wprowadzaniu do własnego przedsiębiorstwa nowych produktów/procesów/usług.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 10 000 000 zł w przypadku projektu A oraz 25 000 000 zł w przypadku projektów B.

Dofinansowanie w ramach konkursu jest na wysokości:

– 55% dla mikro i małych

– 45% dla średnich

– 35 % dla dużych Przedsiębiorstw.

Jeśli jesteś zainteresowany utworzeniem nowego bądź rozwojem istniejącego już w Twojej firmie działu badawczego, skontaktuj się z nami!

Zadzwoń bądź wypełnij Kartę Projektu.