1.2.1. Dotacje dla MŚP na rozwój nowych produktów, usług i procesów dzięki wdrożeniom innowacji do przedsiębiorstw!

1.2.1. Dotacje dla MŚP na rozwój nowych produktów, usług i procesów dzięki wdrożeniom innowacji do przedsiębiorstw!

Jesteś firmą dużą lub MŚP?

Działasz na terenie woj. Małopolskiego ?

Chcesz rozwinąć swoje przedsiębiorstwo ?

Myślisz o wprowadzeniu na rynek nowy lub ulepszony produkt/usługę/proces?

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło konkurs na Projekty badawczo – rozwojowe dla małopolskich mikro, małych, średnich i dużych firm, które wraz z jednostką z obszaru nauki chcą przeprowadzić badania przemysłowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe, w celu stworzenia nowego bądź znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu, tak aby w dalszym etapie możliwe było jego wdrożenie do działalności gospodarczej.

Chcesz się dowiedzieć na czym polegają badania przemysłowe bądź eksperymentalne prace rozwojowe?
Jeśli jesteś zainteresowany dofinansowaniem w wysokości 80 % o wartości maksymalnej 20 milionów złotych?

Jeśli tak to – skontaktuj się z Nami w celu uzyskania dokładniejszych informacji !

Zadzwoń, bądź wypełnij Kartę Projektu.