Aktualne możliwości dotacyjne

Aktualne możliwości dotacyjne

 

Ostatnie możliwości dotacyjne z perspektywy 2014-2020!

Na kolejne dotacje trzeba będzie jeszcze poczekać, kolejna perspektywa unijna na razie nie jest jeszcze dopracowana, więc trudno określić kiedy ruszą kolejne nabory, tak więc zapraszamy do zapoznania się z obecnymi możliwościami dotacyjnymi:

 

GO TO BRAND – EXPO

Dotacja na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne związane z udziałem w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju.

W ramach projektów można sfinansować także koszty usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynek krajów Zatoki Perskiej (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie).

Dofinansowanie nawet do 85% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Nabór trwa do 29 marca 2021 roku.

Dotacja dla firm z sektora MŚP.

 

BONY NA INNOWACJE WRAZ Z WDROŻENIEM

Dotacja dla małopolskich przedsiębiorców z sektora MŚP.

W ramach bonu można otrzymać wsparcie w wysokości 85% na zakup usługi badawczo-rozwojowej dotyczącej opracowania nowych produktów/usług od jednostki badawczej (jednostki naukowe, centra B+R, notyfikowane laboratoria itp.). Nowością w ramach naboru jest możliwość dofinansowania zakupów środków trwałych niezbędnych do wdrożenia na rynek wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Jeśli szukacie Państwo możliwości dofinansowania zarówno rozwoju nowych produktów/usług, jak i dofinansowania działań inwestycyjnych z nimi związanych – ten nabór idealnie odpowiada tym potrzebom.

Nabór zostanie ogłoszony jeszcze w marcu, a wnioski będzie można składać od kwietnia.

 

SZYBKA ŚCIEŻKA

Nabór ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierowany jest zarówno do firm z sektora MŚP jak i dużych przedsiębiorstw.

Wsparcie uzyskają projekty badawczo-rozwojowe (B+R), które dotyczą przeprowadzania badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych na rzecz opracowania innowacji produktowej lub procesowej (technologicznej). Możliwe jest uzyskanie wsparcia także na prace przedwdrożeniowe, ukierunkowane na przygotowanie nowego rozwiązania do wprowadzenia na rynek.

Projekty badawczo-rozwojowe (projekty B+R) mają na celu opracowanie przez przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub procesu technologicznego, który wyróżnia się pod względem walorów i funkcjonalności na tle rozwiązań dostępnych na polskim, bądź międzynarodowym rynku.

Wartość dofinansowania uzależniona jest od rodzaju prac B+R i może wynieść nawet do 80%.

Minimalna wartość projektu: 1 mln zł dla firm MŚP oraz 2 mln zł dla firm dużych.

Konkurs podzielony jest na dwie rundy:
♦ I runda (tylko dla dużych przedsiębiorstw oraz ich konsorcjów) – nabór wniosków od 22 marca do 12 kwietnia 2021 r.
♦ II runda (tylko dla MŚP oraz ich konsorcjów) – od 13 kwietnia do 4 maja 2021 r., do godz. 16:00.

 

Zapraszamy do kontaktu:

drogą mailową – tutaj

telefonicznie: 0-12 395 74 00

wypełnij kartę projektu, co pozwoli na szybką i konkretną odpowiedź od nas – tutaj