Dotacja z ZUS na poprawę bezpieczeństwa

Dotacja z ZUS na poprawę bezpieczeństwa

Jak co roku w ZUSie startuje nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym razem mamy jednak dwie różnice:

nabór ogłoszony jest wcześniej – trwa do 18 maja

dofinansowanie jest wyższe, niż dotychczas – i wynosi do 80%

Dofinansowanie przeznaczone jest dla firm, które przygotują projekty poprawiające bezpieczeństwo pracy, zmniejszające zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukujące niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy.

Wśród inwestycji jakie można dofinansować są np. wózki jezdniowe do przemieszczania palet, odciągi spawalnicze, środki ochrony indywidualnej i sprzęt do pracy na wysokościach, czy też podesty ruchome (wiszące, masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne).

PMDG ma 100% skuteczności przy pozyskiwaniu dotacji z ZUS, jeśli jesteście Państwo zainteresowani – zapraszamy do kontaktu!