Dotacje w 2017 roku! – aktualny harmonogram konkursów

Dotacje w 2017 roku! – aktualny harmonogram konkursów

Możliwości pozyskania dotacji unijnych w 2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego oraz krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Małopolskiego Przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli możliwość uzyskania dotacji w ramach następujących konkursów:

1

3.4.4 Dotacje dla MŚP:

Dofinansowanie można uzyskać na:

– wdrożenie posiadanych wyników prac B+R,

– zakup nowych maszyn i urządzeń, zakup oprogramowania,

– rozbudowę infrastruktury firmy – roboty i materiały budowlane,

– zakup nieruchomości i inne.

Poziom dofinansowania wynosi:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Nabór wniosków: od 31 grudnia 2016 do 21 lutego 2017.

 

3.4.5 Bon na specjalistyczne doradztwo dla MŚP działających dłużej niż 2 lata.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu  wynosi 20 000 zł, które można uzyskać na zakup  specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym.

Nabór wniosków: od 31 grudnia 2016 do 28 lutego 2017.

Przewidziane dwa nabory: w I i III kwartale.

 

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Celem konkursu jest opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub technologii,  z zamiarem późniejszego wprowadzenia nowości na rynek.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

a) Badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie – 75%, duże – 65%.

b) Prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie – 50%, duże – 40%.

Ogłoszenie konkursu: I kwartał.

 

1.2.3 Bony na innowacje dla MŚP, w formie małego lub dużego bonu. 

W ramach projektu można zakupić usługi badawczo-rozwojowe, dzięki którym zostanie wprowadzony nowy lub znacząco ulepszony produkt, usługa lub technologia. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 90%.

Ogłoszenie konkursu: II kwartał.

 

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie wynosi: 50%.

Dotację można uzyskać na:

a) Opracowanie strategii/planu działalności międzynarodowej.

b) Udział w imprezach targowo-wystawienniczych.

c) Specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności.

d) Pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia na rynek zagraniczny produktów lub usług.

Maksymalny poziom dofinansowania w konkursie wynosi: 50%.

Ogłoszenie konkursu: III kwartał.

 

Konkursy w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój:

2

3.3.3 GO TO BRAND

Przedmiotem konkursu jest wsparcie MŚP w promocji marek produktowych.

Maksymalny poziom dofinansowania dla woj. małopolskiego wynosi:

a) mikroprzedsiębiorstwa – 85%,

b) małe przedsiębiorstwa – 75%,

c) średnie przedsiębiorstwa – 60%.

Ogłoszenie konkursu: 10 stycznia.

Nabór wniosków: od 10 lutego do 13 marca.

 

1.2 Sektorowe projekty badawczo-rozwojowe – INNOCHEM

Konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców z branży chemicznej na wytworzenie i wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań, w tym nowych lub ulepszonych produktów oraz technologii chemicznych: samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

Maksymalne dofinansowanie jakie można uzyskać w konkursie to:

  1. a) Badania przemysłowe:

Mikroprzedsiębiorstwo: 80%,

Małe przedsiębiorstwo: 80%,

Średnie przedsiębiorstwo: 75%,

Inne przedsiębiorstwa: 65%.

  1. b) Prace rozwojowe:

Mikroprzedsiębiorstwo: 60%,

Małe przedsiębiorstwo: 60%,

Średnie przedsiębiorstwo: 50%.

Inne przedsiębiorstwa: 40%.

Nabór wniosków: od 1 marca do 28 kwietnia 2017 r.

 

1.1.1 Projekty B+R w MŚP – szybka ścieżka.

Celem konkursu jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub technologii.

Maksymalny poziom dofinansowania dla woj. małopolskiego:

a) Badania przemysłowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%, średnie – 75%

b) Prace rozwojowe: mikro i małe przedsiębiorstwa – 60%, średnie – 50%.

Ogłoszenie najbliższego konkursu: 1 lutego.

Przewidziane dwa nabory: w I i III kwartale.

 

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Bon będzie przyznawany na realizację usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez jednostki naukowe, zmierzające do rozwoju nowych produktów i usług.

Maksymalny poziom dofinansowania:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 80%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 70%.

Ogłoszenie konkursu: 8 maja.

Nabór wniosków: od 8 czerwca 2017 do lutego 2018r.

Konkurs będzie podzielony na etapy.

 

3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Wsparcie finansowe przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych, dzięki którym przedsiębiorstwo uruchomi produkcję nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Poziom dofinansowania dla woj. małopolskiego:

a) mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

b) średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Ogłoszenie konkursu: 16 stycznia. 

Nabór wniosków: od 20 lutego do 29 marca.