Go to Brand

Go to Brand

Go to Brand to konkurs krajowy dający możliwość uzyskania dofinansowania na promocję działalności na rynkach zagranicznych. To również możliwość uzyskania środków finansowych na:

» udział w targach zagranicznych (w tym zawarte są: koszty wynajęcia i organizacji stanowiska wystawowego, koszty diet i noclegów dla osób reprezentujących firmę na targach itp.),

» usługi doradcze i szkoleniowe mające na celu wypracowania strategii wejścia na dany rynek zagraniczny,

» udział w konferencjach, kongresach i seminariach branżowych,

» udział w misjach gospodarczych – wyjazdowych oraz przyjazdowych polegających na zaproszeniu do własnej firmy potencjalnych kontrahentów lub przedstawicieli mediów branżowych,

» organizację pokazów, prezentacji i wystaw promujących markę własną,

» działania informacyjne i promocyjne polegające np. na przetłumaczeniu strony internetowej, przygotowaniu i wydrukowaniu odpowiednich materiałów informacyjnych (ulotki, plakaty, foldery).

 

Konkurs przeznaczony jest dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które rozpoczynają eksport produktów na rynki zagraniczne, jak również dla firm, które eksportują swoje produkty od wielu lat.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty uwzględniające działania:

1. Objęte programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych, do których zaliczają się: Algieria, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam.

i/lub

2. Przewidziane w branżowych programach promocji: wyodrębniono 12 branżowych programów promocji w następujących obszarach:

Sprzęt medyczny;
Kosmetyki;
IT/ICT;
Jachty i łodzie;
Meble;
Polskie specjalności żywnościowe;
Sektor usług prozdrowotnych;
Moda polska;
Biotechnologia i farmaceutyka;
Maszyny i urządzenia;
Budowa i wykańczanie budowli;
Części samochodowe i lotnicze;

Szczegółowy opis branżowych programów promocji o charakterze ogólnym oraz programów promocji na rynkach perspektywicznych, można znaleźć tutaj.

Maksymalne koszty kwalifikowane, które będzie można sfinansować w projekcie wynoszą 1 mln zł lub 500 tys. zł, w zależności od wybranego programu promocji. Dofinansowanie dla mikro przedsiębiorstw to aż 85%, dla małych przedsiębiorstw 75%, dla firm średnich 60%. Nabór wniosków potrwa od 10 lutego do 13 marca.