Kolejne projekty wspierane przez PMDG z dofinansowaniami!

Kolejne projekty wspierane przez PMDG z dofinansowaniami!

Z przyjemnością informujemy, że kolejne projekty naszych klientów, dla których przygotowaliśmy dokumentacje aplikacyjne otrzymały dofinansowanie.

W ramach poddziałania 3.4.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego pn. Dotacje dla MŚP dofinansowanie o łącznej wartości ponad 2,1 mln zł otrzymały 3 projekty inwestycyjne firm z branży budowlanej i wyrobów medycznych. Dzięki nim nasi klienci będą wdrażać do produkcji innowacyjne produkty i procesy.

Z kolei w ramach poddziałania 2.3.5 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn. Design dla przedsiębiorców dofinansowanie otrzymał projekt krakowskiego przedsiębiorstwa będącego liderem w branży produktów wspierających komunikację wizualną. Na opracowanie i wdrożenie nowych projektów wzorniczych firma otrzyma ponad 750 tys. zł.

Przygotowaliśmy także pozytywnie ocenioną dokumentacje aplikacyjną dla projektu inwestycyjnego naszego klienta, mającego na celu budowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Lubomierzu. W ramach poddziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów przeznaczone na ten cel dofinansowanie wynosi ponad 2,2 mln zł.

Aktualnie trwa kolejny nabór, w ramach którego przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie. Piszemy o nim tutaj. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem – zapraszamy do kontaktu!