Projekt „Przez sukcesję z Przewodnikiem”

Projekt „Przez sukcesję z Przewodnikiem”

Informujemy, że od listopada 2018 roku PM Doradztwo Gospodarcze w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt pn. Przez sukcesję z Przewodnikiem w ramach działania 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach projektu udzielone zostanie wsparcie doradcze i szkoleniowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które ma na celu poprawę zarządzania i rozwój kapitału ludzkiego dzięki wdrożeniu rozwiązań w zakresie sukcesji w 144 Firmach Rodzinnych.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej projektu – tutaj.

Przez sukcesję z Przewodnikiem

Przez sukcesję z Przewodnikiem