Możliwości pozyskania funduszy europejskich w latach 2021-2027

Zaufaj naszemu doświadczeniu.
W latach 2007-2013 pozyskaliśmy 96,5 mln zł dofinansowań na projekty o łącznej
wartości 188 mln zł.
  

W okresie 2014-2017 nasi Klienci otrzymali dzięki naszym staraniom 60 mln zł na projekty opiewające na łączną kwotę 109 mln zł

Nasze doświadczenie

156,5 mln pozyskanych funduszy dla firm
105 zrealizowanych projektów inwestycyjnych
50 projektów doradczo-szkoleniowych
W oczekiwaniu na nowe dotacje

Dofinansowania w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 wciąż nie wystartowały. Zgodnie z informacjami z instytucji zarządzających i pośredniczących, pierwsze nabory powinny mieć miejsce początkiem 2023 roku. Monitorujemy sytuację i zapraszamy do kontaktu!


Polska stawia na nowe produkty i usługi

Największe obecnie wsparcie kierowane jest na tworzenie nowych, konkurencyjnych produktów i usług oraz ich wprowadzanie na rynek.

Fundusze unijne pokryją większość kosztów pracy nad nowymi rozwiązaniami. Kwalifikowane będą zarówno koszty pracy pracowników przedsiębiorstwa, jak i zaangażowanych do współpracy przedstawicieli uczelni.  W ramach dotowanych projektów przedsiębiorcy zakupią niezbędne urządzenia i aparaturę, wykorzystywaną do opracowania nowych lub ulepszonych produktów i usług.

Autorzy najlepszych rozwiązań produktowych i technologicznych z pewnością będą chcieli zastrzec wyłączne prawa do powstałych innowacji.
Także w tym zakresie z pomocą przyjdą im programy unijne, umożliwiające sfinansowanie starań o ochronę patentową lub wzorniczą. Zapewni to twórcom zabezpieczenie przed kopiowaniem unikatowych rozwiązań, a tym samym – trwałą przewagę nad konkurentami.

Dotacje proeksportowe – dla firm uczestniczących w targach i wystawach


Firmy uczestniczące w targach i wystawach branżowych sięgną po dotacje proeksportowe. Przy okazji będą mogły skorzystać ze wsparcia na opracowanie strategii wejścia na rynki zagraniczne, czy zdobycie koniecznych pozwoleń i certyfikatów.

Dotacje na odnawialne źródła energii


Przedsiębiorstwa zainteresowane dywersyfikacją źródeł zasilania skorzystają z dotacji na urządzenia i instalacje bazujące na odnawialnych źródłach energii.
W wybranych regionach (m.in. w województwie śląskim i świętokrzyskim), wciąż będą przyznawane dotacje na wdrożenie systemów informatycznych dopasowanych do potrzeb firm. Systemy te usprawnią i przyspieszają działanie przedsiębiorstw.

Dotacje na remonty i wyposażenie ośrodków medycznych i rehabilitacyjnych


Przedsiębiorstwa prowadzące ośrodki medyczne i rehabilitacyjne, przy wsparciu unijnym przeprowadzą  niezbędne remonty i wyposażą swoje placówki
w najnowocześniejszy sprzęt. Dotacje będą przysługiwały również inwestorom, którzy chcą odnowić zabytkowe obiekty i uruchomić
w nich działalność biznesową, np. restaurację lub hotel.

Dofinansowane szkolenia i doradztwo


Od jesieni 2017 r. można korzystać z systemu dofinansowania do usług rozwojowych dla firm, przede wszystkim w ramach szkoleń i doradztwa. Odbywa się to poprzez tzw. Bazę Usług Rozwojowych.

Szansa na rozwój Twojej firmy

Z ponad 82 mld euro, przyznanych Polsce z unijnego budżetu do 2020 r., 10 mld euro trafi do przedsiębiorstw. Ze wsparcia z funduszy europejskich w latach 2007-2013 skorzystało 700 tys. polskich firm, z czego zdecydowaną większość stanowiły firmy mikro, małe i średnie.
Te, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny skorzystać ze stworzonej im szansy na rozwój.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce szkolenia.

Wypełnij kartę projektu i pozyskaj dotację na rozwój swojej firmy

My skontaktujemy się z Tobą i powiadomimy o Twoich możliwościach