Bieżące dotacje – wiosna 2024

Bieżące dotacje – wiosna 2024

Dotacje unijne z perspektywy 2021-2027 ruszyły pełną parą. W ostatnich tygodniach opracowywaliśmy projekty dotyczące cyfryzacji przedsiębiorstw. Z naszych usług skorzystały firmy produkcyjne z Małopolski.

Obecnie przygotowujemy projekty dotyczące infrastruktury badawczo-rozwojowej, a za pasem – dotacje z KPO dla firm z branży horeca (dofinansowanie do 90%!) oraz Kredyt ekologiczny.

Poniżej przedstawiamy harmonogram dotacji na najbliższy okres, zapraszamy do zapoznania się i do kontaktu z nami!

Dotacje na wdrożenie wyników B+R – do 6 maja 2024

O dotację na wdrażanie innowacji mogą ubiegać się firmy z Małopolski. Dofinansowaniem objęte mogą być posiadane lub nabyte wyniki prac badawczo-rozwojowych, celem wprowadzenia na rynek nowego lub ulepszonego produktu/usługi.

Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – do 20 maja 2024

Projekty przeznaczone dla małopolskich firm. W ramach projektu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć dotyczących rozwijania infrastruktury niezbędnej dla prowadzenia prac B+R oraz służącej uruchamianiu bądź rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów B+R w przedsiębiorstwach.

Inwestycje w sektorze HoReCa – do 5 czerwca 2024

Wsparcie w ramach KPO na inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa, turystyka i kultura zwiększające odporność na sytuacje kryzysowe. Przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą ubiegać się o refundację kosztów inwestycji w bazę usługową lub produkcyjną (element obligatoryjny), podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników oraz usługi doradcze na rzecz rozwoju MŚP. Dofinansowanie może stanowić 90% kosztów kwalifikowanych, a wartość maksymalna kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny) to 600 tys. zł

Kredyt ekologiczny – do 25 lipca 2024

Kredyt ekologiczny to dotacja dla firm MŚP z całego kraju, którą można przeznaczyć na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.