internacjonalizacja

Tag Archives: internacjonalizacja

Go to Brand

Posted on by Dariusz Duda

Go to Brand to konkurs krajowy dający możliwość uzyskania dofinansowania na promocję działalności na rynkach zagranicznych. To również możliwość uzyskania środków finansowych na: » udział w targach zagranicznych (w tym zawarte są: koszty wynajęcia i organizacji stanowiska wystawowego, koszty diet i noclegów dla osób reprezentujących firmę na targach itp.), » usługi doradcze i szkoleniowe mające […]