rozwój

Tag Archives: rozwój

Badania, rozwój i innowacje na Śląsku!

Posted on by Dariusz Duda

Od 28.04 do 22.06.2017 roku będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. W ramach konkursu przyznawane będą środki na dwa typy projektów: A. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej, B. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach (np. przeprowadzenie badań […]