Harmonogram najbliższych naborów – terminy

Harmonogram najbliższych naborów – terminy

Najbliższe nabory – program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG):Ścieżka SMART – Kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Nabór ogłoszony zostanie 7 lutego 2023 – wtedy otrzymamy szczegółowe dokumenty

Początek naboru – 21 lutego, I runda naboru potrwa do 12 kwietnia,  II runda potrwa od 13 kwietnia do 15 czerwca.


Kompleksowe projekty z zakresu: prac B+R, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania

działalności przedsiębiorstw.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa MŚP oraz konsorcjaKredyt technologiczny – dotacja na wdrożenia własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Nabór ogłoszony zostanie 9 marca 2023 – wtedy otrzymamy szczegółowe dokumenty

Początek naboru – 23 marca, nabór potrwa do 31 maja.

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa MŚPPromocja marki innowacyjnych MŚP – wsparcie eksportowe

Nabór ogłoszony zostanie 24 maja 2023 – wtedy otrzymamy szczegółowe dokumenty

Początek naboru – 20 czerwca, nabór potrwa do 20 września.

Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Dotacja skierowana do polskich przedsiębiorstw posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych.

Wsparcie uzyskają projekty przedsiębiorców posiadających znaczący potencjał eksportowy na rynkach międzynarodowych, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych

określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach.

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa MŚPKredyt ekologiczny – Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną

Nabór ogłoszony zostanie 17 maja 2023 – wtedy otrzymamy szczegółowe dokumenty

Początek naboru – 6 czerwca, nabór potrwa do 17 sierpnia.

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy.

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji. (analogicznie do kredytu technologicznego)

Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa MŚP,Ponadto w ramach tego ogólnokrajowego programu (FENG) planowane jest też działanie związane ze wsparciem transformacji cyfrowej polskich MŚP. Na razie jednak w planach jest wybór operatora – którym ma zostać Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (ARP). Rozmawiałem z osobą wdrażającą to działanie i z informacji jakie otrzymałem – wsparcie na działania związane z poprawą cyfryzacji w firmach powinno ruszyć w okolicach ostatniego kwartału roku 2023.