Dotacje inwestycyjne w Małopolsce

Dotacje inwestycyjne w Małopolsce

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego będzie można pozyskać dotacje na rozbudowę infrastruktury, zakup urządzeń i oprogramowania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Poddziałanie 3.4.3 DOTACJE DLA MŚP. WCZESNA FAZA ROZWOJU

Poddziałanie 3.4.4 DOTACJE DLA MŚP

Dotacje przyznawane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

Dla kogo?

♦ Dla firm, które chcą wdrożyć do swojej działalności nowe bądź ulepszone produkty, usługi lub technologie produkcji,

♦ Przedsiębiorców mających potrzebę rozbudowania infrastruktury, zakupu urządzeń i oprogramowania lub utworzenia sklepu internetowego,

♦ Programem objęte są firmy mikro, małe i średnie (MŚP), zatrudniające poniżej 250 pracowników, mające siedzibę lub oddział na terenie województwa małopolskiego i działające krócej niż 24 miesiące (konkurs 3.4.3) oraz działające powyżej 24 miesięcy (konkurs 3.4.4).

 

Kiedy?

♦ Wnioski można składać od dnia 30 kwietnia 2018 roku (dzień otwarcia naboru) do dnia 29 maja 2018 roku do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru).

  

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

W ramach konkursu środki są przyznawane na inwestycje polegające na wprowadzeniu do produkcji seryjnej oraz oferty firmy innowacyjnych produktów lub usług bądź na wdrożeniu w firmie nowej technologii. Inwestycje mogą trwać maksymalnie 24 miesiące.

Innowacja oznacza, że dany produkt, usługa lub technologia jest nowością na rynku polskim lub posiada określone przewagi konkurencyjne nad alternatywnymi rozwiązaniami w danej branży.

Przedsiębiorstwo powinno wykazać, że inwestycja ma związek z opracowaniem innowacji produktowej lub technologicznej w jednym z modeli:

• innowacji opracowanej samodzielnie, własnym wysiłkiem przedsiębiorstwa lub w ramach bonu na innowacje (1.2.3 RPO WM) lub projektu B+R (1.2.1 RPO WM),

• opracowanej na bazie wyników prac badawczo-rozwojowych, zakupionych od jednostki naukowej,

• innowacji co do której wniesiono zgłoszenie patentowe lub dot. ochrony wzoru użytkowego,

• innowacji co do której uzyskano ochronę patentową lub ochronę wzoru użytkowego.

W konkursie nie mogą brać udziału firmy z branży handlu detalicznego i hurtowego.

        .

Jaki obowiązuje poziom dofinansowania? 

Pula środków w konkursach 3.4.3 i 3.4.4 w 2018 r.: ponad 98 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych (kosztów objętych możliwością dofinansowania):

• Dla firm istniejących do 2 lat: nie określono,

• Dla firm istniejących powyżej 2 lat: 500 tys. zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

• Dla firm istniejących do 2 lat: 10 mln zł,

• Dla firm istniejących powyżej 2 lat: 25 mln zł

Maksymalne poziomy dofinansowania w obydwu konkursach:

♦ Mikro, małe przedsiębiorstwa – 55%,

♦ Średnie przedsiębiorstwa – 45%.

  .

Jakie wydatki są objęte dotacją?

Lista kosztów kwalifikowanych obejmuje:

• zakup nowych środków trwałych (maszyn, urządzeń),

• leasing kapitałowy środków trwałych,

• zakup licencji oprogramowania,

• nabycie nieruchomości (do 10% kosztów kwalifikowanych),

• roboty i materiały budowlane (roboty budowlane do 50% kosztów netto projektu),

• wydatki na utworzenie sklepu internetowego i sprzedaż nowych produktów lub usług w Internecie (do 30% kosztów netto projektu).