Dotacje na szkolenia

Dotacje na szkolenia

W najbliższym czasie Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z różnych możliwości dofinansowań na szkolenia i rozwój pracowników.


I. NOWE BONY ROZWOJOWE

Rusza projekt „Małopolskie Bony Rozwojowe – Nowa Perspektywa”. Przez następne trzy lata Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego będzie projekt, którego budżet  wynosi  aż  61 500 000 PLN. Projekt skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz innych podmiotów z siedzibą, filią na terenie podregionu krakowskiego (powiaty: miechowski, krakowski, m. Kraków, proszowicki, wielicki, bocheński, myślenicki) wraz z m. Kraków. Projekt
w swoich założeniach ma objąć pomocą aż 1 900 przedsiębiorstw i pracowników (łącznie 7 055 osób). 

Wartość jednego  bonu – 90 zł, wysokość dofinansowania 50 lub 80% wartości bonu. Pierwszy nabór już pod koniec pierwszego kwartału 2024.

Podobne projekty będą ruszać także dla pozostałych subregionów: „Sądeckie Bony Szkoleniowe” (dla subregionu sądeckiego), Małopolski Zachodniej, subregionu Tarnowskiego („Tarnowskie Bony Rozwojowe”)
i Podhala („Bon dla Podhalańskiego Przedsiębiorcy 2”. Planowany start naboru w zależności od subregionu w terminie od lutego do marca 2024.


II. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Jak co roku, Powiatowe Urzędy Pracy ogłaszają nabory na dofinansowanie szkoleń zawodowych pracowników
w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (nabory, w zależności od powiatu odbywają się od stycznia do marca 2024 r.).

Priorytety finansowania na bieżący rok to:

– Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

– Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (informacje: https://barometrzawodow.pl/ ).

– Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

– Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

– Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

– Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

– Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

– Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym
w przedsiębiorstwach

Więcej informacji u nas oraz na stronach poszczególnych powiatowych urzędów pracy.


III. PROJEKT „PRACOWNICY – NAJLEPSZA INWESTYCJA DLA FIRMY”

Od 29 stycznia do 9 lutego 2024 małe i średnie firmy z Małopolski mogą zgłaszać się do projektu „Pracownicy – najlepsza inwestycja dla firmy” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego, oferuje im doradztwo strategiczne i HR, szkolenia,
a także do 63 tys. zł grantu. Pracodawca i kluczowi pracownicy firmy otrzymają w projekcie szkolenie dotyczące zarządzania różnorodnością, w tym zarządzania wiekiem. Firma skorzysta też z doradztwa strategicznego. Ekspert przeprowadzi diagnozę firmy pod kątem zarządzania pracownikami, a także wskaże obszary wymagające usprawnienia. Następnie – wspólnie z pracodawcą, uwzględniając jego potrzeby – opracuje strategię zarządzania wiekiem w firmie. W kolejnym etapie pracodawca otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich na wdrożenie wybranych rozwiązań ze strategii. Będzie mógł m.in. zmodernizować sprzęt w oparciu o wyniki audytu ergonomicznego, doposażyć zdalne stanowiska pracy. Osoby wskazane przez pracodawcę nauczą się współpracy w zespołach wielopokoleniowych, poznają też metody wydłużania aktywności zawodowej i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Firma może liczyć również na doradztwo HR-owe, jeżeli potrzebuje stworzyć lub zaktualizować procesy kadrowe, czy zaplanować działania zwiększające motywację pracowników.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej projektu: https://zarzadzaniewiekiem.pociagdokariery.pl/o-projekcie/

Zapraszamy do kontaktu, chętnie podpowiemy która forma wsparcia szkoleń i pracowników będzie dla Państwa najlepsza, pomożemy w pozyskaniu bonów szkoleniowych, zrealizujemy szkolenia i rozliczymy projekty szkoleniowe.