Projekty eksportowe – trwający nabór

Projekty eksportowe – trwający nabór

Tylko do 7 listopada można składać wnioski w ramach naboru do działania 3.3.2 Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Wsparciem objęte są przedsięwzięcia z zakresu umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MŚP, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii może polegać na realizacji m.in. następujących działań:

♦ doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

♦ doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

♦ doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych),

♦ doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego,

♦ doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

♦ udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą,

♦ doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

 

W związku z mijającym już niedługo terminem składania wniosków, jest to ostatnia szansa na rozpoczęcie prac.