WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – „GO TO BRAND”

WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – „GO TO BRAND”

3.3.3 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

 WSPARCIE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH –

„GO TO BRAND”

Dotacje przyznawane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie.

 

Dla kogo?

♦ Dla firm realizujących sprzedaż za granicą, bądź planujących działalność eksportową. Przedsiębiorstwo wnioskujące o wsparcie może być poczatkującym eksporterem lub też prowadzić sprzedaż zagraniczną od wielu lat.

♦ Programem objęte są firmy mikro, małe i średnie, zatrudniające poniżej 250 pracowników.

♦ Aby brać udział w konkursie dotacyjnym nie trzeba przedkładać odrębnego planu / strategii rozwoju eksportu przedsiębiorstwa,

♦ Wszystkie działania, jakie zostaną zaplanowane w projekcie, powinny zakończyć się do 31 XII 2019 r.

 

Kiedy?

♦ Ogłoszenie zasad naboru wniosków: 1 marca 2018 r.

♦ Wnioski będzie można składać od 04.04.2018 do 08.05.2018 r.

 

Jakie projekty mogą zostać objęte dotacją?

W puli konkursu na 2018 rok jest  aż 150 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania branżowego programu promocji może wynieść  nawet milion złotych. Jest więc o co walczyć! Więcej szczegółów poniżej:

♦Dofinansowanie mogą otrzymać firmy promujące marki produktowe (wyrobów/usług), które mają szansę na zwiększenie rozpoznawalności na rynkach zagranicznych.

♦ Dwa rodzaje refundowanej pomocy:

a) Programy branżowe – skierowane do firm prowadzących działalność gospodarczą o kodach PKD wskazujących na przynależność do jednej z branż:

♦ Sprzęt medyczny;

♦ Kosmetyki;

♦ IT/ICT;

♦ Jachty i łodzie;

♦ Meble;

♦ Polskie specjalności żywnościowe;

♦ Sektor usług prozdrowotnych;

♦ Moda polska;

♦ Biotechnologia i farmaceutyka;

♦ Maszyny i urządzenia;

♦ Budowa i wykańczanie budowli;

♦ Części samochodowe i lotnicze.

Programy branżowe przewidują dofinansowanie do: udziału w roli wystawcy w targach międzynarodowych wskazanych na osobnej liście dla każdej z branż, do uczestnictwa w doradztwie i szkoleniach proeksportowych,
a także – w konferencjach i misjach gospodarczych. Dodatkowo dotowane są działania na rzecz przygotowania
i przeprowadzenia kampanii reklamowej za granicą.

Profil działalności firmy starającej się o dofinansowanie musi być zgodny z tematyką targów.  Branżowe programy promocji zawierają wskazane kody PKD, które powinny posiadać firmy biorące w nich udział. Przedmiot projektu musi dotyczyć rodzajów działalności (kodu PKD) określonego w branżowym programie promocji.

b) Programy ogólne: wsparcie dla firm chcących eksportować na rynki perspektywiczne, takie jak: Algieria, Indie, Iran, Meksyk i Wietnam. Przewidują dofinansowanie udziału w targach międzynarodowych wskazanych na osobnej liście, wraz z szerokim zakresem działań reklamowych (w tym częściowy zwrot kosztów kampanii reklamowej).

Lista branżowych programów promocji oraz programów promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych, znajdują się na stronie www organizatora konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tutaj.

                                                          .

Jakie dofinansowanie można zdobyć?

Pula środków w konkursie z 2018 r.: 150 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych (wydatków objętych dofinansowaniem): nie określono.

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych wynosi w przypadku projektu dotyczącego:

♦ branżowego programu promocji: 1 mln zł,

♦ programu promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych: jeden program
500 tys. zł, dwa programy 1 mln zł.

Maksymalne dofinansowanie do kosztów projektu (realizowane jako pomoc typu de minimis):

♦ Mikro przedsiębiorstwa – 85%,

♦ Małe przedsiębiorstwa – 75%,

♦ Średnie przedsiębiorstwa – 60%.

  .

Jakie wydatki są objęte dotacją?

Dotacją objęty jest bardzo szeroki zakres działań, od pokrycia kosztów wynajmu stoiska, przez koszty transportu, aż po reklamę w mediach branżowych. Przedsiębiorcy mogą więc liczyć na szeroki zakres wsparcia. Pełna lista środków kwalifikowanych obejmuje:

Lista kosztów kwalifikowanych obejmuje:

♦ koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie,

♦ koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

♦ koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,

♦ koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych jak dla pracownika ze sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

♦ koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,

♦ koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

♦ koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie,

♦ koszty reklamy w mediach targowych,

♦ koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,

♦ koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

♦ koszty informacyjno-promocyjne projektu.

..

Skuteczność PM Doradztwo Gospodarcze

Nasi Doradcy posiadają szerokie doświadczenie i wysoką skuteczność w ubieganiu się o dotacje proeksportowe. W 2017 roku w konkursie Go to brand udało się nam uzyskać 100% efektywność. Zachęcamy do zapoznania się z referencjami od wybranych, zadowolonych klientów.