Doradcy

Doradztwo ramach projektu „Plany rozwojowe kluczem do sukcesu” prowadzone jest przez doświadczony zespół PM Doradztwo Gospodarcze

Jakub Słupiński

Andrzej Bocheński

Jakub Hyla

Adam Sąsiadek

Paweł Rey

Bartosz Wójcik