Wymiar doradztwa

Wartość projektu doradczego

Mikro firma (do 10 pracowników) - wartość doradztwa 5 550,24 zł netto (5 dni doradczych)
Mała firma (do 25 pracowników) - wartość doradztwa 8 937,99 zł netto (7,5 dnia doradczego)
Mała firma (powyżej 25 pracowników) - wartość doradztwa 12 022,31 zł netto (10 dni doradczych)
Średnia firma (powyżej 50 pracowników) - wartość doradztwa 16 994 zł netto (14 dni doradczych)

90% wartości projektu pokryte jest z Europejskiego Funduszu Społecznego

Koszt przedsiębiorcy to tylko 10% wartości projektu doradczego realizowanego w firmie.