Bony na doradztwo – dofinansowanie usług doradczych dla firm – nabór do końca lutego 2017!

Bony na doradztwo – dofinansowanie usług doradczych dla firm – nabór do końca lutego 2017!

Jeszcze w tym roku (31 grudnia) rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie specjalistycznych usług doradczych w ramach poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dotacje będą przyznawane firmom z sektora mikro, małych i średnich z terenu Małopolski, działających na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe, techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem firmy.

W ramach konkursu przedsiębiorstwa mogą starać się o dofinansowanie nawet do 20 000 zł na usługi rozwojowe, które pełnić mogą podmioty ujęte w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych, wśród których znajduje się nasza firma.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dokładniejszymi informacjami odnośnie konkursu zapraszamy do kontaktu oraz wypełnienia  karty projektu.