Bony na innowacje

Bony na innowacje

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór w ramach działania Bony na innowacje (działanie 1.2.3 RPO Województwa Małopolskiego).

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone na zakup usług badawczo-rozwojowych. Jest to idealna szansa na rozpoczęcie współpracy badawczo-rozwojowej z jednostkami naukowymi bądź centrami badawczo-rozwojowymi. W ramach bonu można także sfinansować certyfikację innowacyjnego produktu/usługi. Dotacje kierowane są dla przedsiębiorców z sektora MŚP, dofinansowanie może wynosić do 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wartość projektów to 200 tys. zł.

Po więcej informacji informacji Bonach na innowacje zapraszamy do kontaktu!